Skip to main content

04 iunie 2024

POIDS lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului ,,Condiții Specifice pentru transmiterea prin sistemul MySMIS2021+ a proiectelor etapizate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității pentru orașele și municipiile cu peste 20.000 locuitori”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Condiții Specifice pentru transmiterea prin sistemul MySMIS2021+ a proiectelor etapizate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității pentru orașele și municipiile cu peste 20.000 locuitori, apel de proiecte competitiv finanțat din Prioritatea Prioritatea P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific RSO4.2. „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)“ și RSO4.3. „Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)“

 

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro până la data de 21.06.2024.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent