Skip to main content

08 martie 2024

PoIDS lansează apelul „Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de acțiune locală, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locală și evaluarea impactului în comunitate”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de acțiune locală, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locală și evaluarea impactului în comunitate”, apeluri competitive cuprinse în Prioritatea P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Activități Eligibile:

Activitatea 1 Acțiuni pentru îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL (activitate obligatorie);
Activitatea 2 Actiuni de sprijin pentru îndrumarea potențialilor beneficiari ai operațiunilor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală (activitate obligatorie);
Activitatea 3 Măsuri de sprijin pentru funcționarea Grupului de Acțiune Locală și implementarea eficientă și eficace a Strategiei de Dezvoltare Locala (activitate obligatorie);
Activitatea 4 Elaborarea Ghidurilor Solicitantului, lansarea cererilor de fișe de proiecte, evaluarea si selectarea fișelor de proiecte (activitate obligatorie);
Activitatea 5 Monitorizarea progreselor înregistrate in direcția atingerii obiectivelor Strategiei si evaluarea implementării Strategiei (activitate obligatorie);

Bugetul total alocat acestei intervenții este de 31.065.263 euro, din care 28.000.000 euro contribuție FSE+.

Rată cofinanțare: Regiuni mai puțin dezvoltate, 26.320.000 (FSE+) 1.385.263(BS) 27.705.263(UE+BS)
Regiunea dezvoltată Bucuresti – Ilfov 1.680.000(FSE+) 1.680.000(BS) 3.360.000(UE+BS)

 

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021 / SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia integral, inclusiv prin încărcarea documentelor începând cu data de 8.03.2024, ora 16:00, până în data de 26.04.2024, ora 16:00.

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent