Skip to main content

29 mai 2024

POIDS a publicat Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială ( PoIDS) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială”, apeluri de tip competitiv finanțate din Prioritatea P5. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii, Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+), Acțiunea 5.4 FSE+ Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării.

Sistemul informatic MySMIS2021 se deschide în data de 27.05.2024, ora 16.00, până în data de 29.07.2024, ora 16.00.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent