Skip to main content

21 decembrie 2023

POCU publică Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1167/11/1/REACT EU CARE – Masuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina 3

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1167/11/1/REACT EU CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina 3.

Începând cu data prezentului anunț, solicitantul va primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

Proiectele aflate pe lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiara vor intra in procesul de contractare în situația în care rezultatul evaluării tehnico – financiare nu este contestat. În cazul în care rezultatul evaluării tehnico – financiare este contestat, proiectele vor intra în procesul de contractare dupa soluționarea contestațiilor.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent