Skip to main content
Ghid dedicat Inspectoratului General pentru Imigrări pentru operaționalizarea centrului de solicitanți de azil Crevedia, în consultare publică

14 iunie 2023

POCU lansează în consultare publică Ghid pentru operaționalizarea centrului de solicitanți de azil Crevedia

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul  „Crearea condițiilor necesare îmbunătățirii asistenței oferite de către principalii actori responsabili cu integrarea migranților care vor beneficia de servicii în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Crevedia”.

Acest apel este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere. 

Activități eligibile:

În cadrul acțiunii prevăzute pentru realizarea OS 9.2, prezentul apel de proiecte finanțează următoarele tipuri de acțiuni / activități eligibile:

Activitatea 1 (relevantă si obligatorie): Asigurarea asistenței tehnice de specialitate (servicii de consultanță) în vederea întocmirii documentației tehnice (caietului de sarcini) ce va sta la baza contractării serviciilor de realizare a proiectului tehnic de execuție necesar operaționalizării Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Crevedia.

În cadrul acestei activități se are în vedere întocmirea documentației de atribuire necesară contractării asistenței tehnice de specialitate (servicii de consultanță) și derularea contractului de prestări servicii de asistență tehnică de specialitate ce va sta la baza contractării serviciilor de realizare a proiectului tehnic de execuție recepționată.

Activitatea 2 (relevantă si obligatorie): Contractarea serviciilor de specialitate în vederea realizării unei cercetări sociologice în vederea evaluării capacității de inserție/absorbție în regiunea Ilfov, Dâmbovița a străinilor care vor beneficia de servicii de integrare în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare pentru solicitanții de Azil Crevedia.

Această activitate are în vedere realizarea unei cercetări ce va viza următoarele aspecte privind integrarea:

  • considerații generale – gradul de includere a politicilor privind integrarea imigranților în cadrul politicilor sociale implementate la nivel regional;
  • dimensiunea socio-economică – accesul migranților la asistență socială, locuințe, educație, piața forței de muncă, formare profesională, sănătate;
  • dimensiunea socio-culturală – accesul la învățământ și cursuri de limba română, acomodare culturală și existența posibilităților de participare activă la viața socială a comunității locale;
  • aspecte administrative – cunoașterea problematicii specifice integrării imigranților de către reprezentanții autorităților locale, a societății civile și a antreprenorilor/angajatorilor la nivel regional.

NB. În cadrul prezentului apel de proiecte NU sunt finanțate acțiuni prin care sunt asigurate măsuri de intervenție directă la nivelul grupului țintă.
Solicitantul, in calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, este cel care își va asuma și va asigura sustenabilitatea proiectului. In acest scop, solicitantul va transmite odată cu cererea de finanțare si o Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite, declarație prin care solicitantul își asuma întreaga responsabilitate pentru asigurarea sustenabilității proiectului.

 

Solicitanți eligibili:

  • Ministerului Afacerilor Interne, prin structura de specialitate Inspectoratul General pentru Imigrări;

 

Alocarea financiară stabilită:

Pentru prezentul apel de proiecte, bugetul alocat proiectului non-competitiv, ce va fi depus în cadrul axei prioritare 9, PI 9.iv/ Obiectiv specific 9.2, este de 47.371 euro, din care  contribuția UE este de 40.000 euro (84,44%),  contribuția națională este de 7.371 euro (15,56%).

 

Se apreciază că SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE 03.07.2023 ORA 16.00 ȘI SE VA ÎNCHIDE IN DATA DE 07.07.2023, ORA 16.00.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați pagina dedicată apelului – https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-crearea-conditiilor-necesare-imbunatatirii-asistentei-oferite-de-catre-principalii-actori-responsabili-cu-integrarea-migratilor-care-vor-beneficia-de-servicii/

Share:

asistent
Atlas - Asistent