Skip to main content

06 iunie 2024

POCIDIF publică Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”, Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv Specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate (FEDR), Acțiunea 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.1 – Sprijin pentru întreprinderile inovatoare, Apelul de proiecte: Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare, Componenta 1 – Apel cod PCIDIF/155/PCIDIF P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF A1, dedicat Sprijinului pentru întreprinderi nou înființate inovatoare din regiunile mai puțin dezvoltate (LDR) și Componenta 2 – Apel cod PCIDIF/158/PCIDIF P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF A1, dedicat Sprijinului pentru întreprinderi nou înființate inovatoare din regiunea mai dezvoltată (MDR).

Prezentul apel este competitiv, cu termen limită de depunere.

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 31 iulie 2024, ora 10.00.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent