Skip to main content

11 aprilie 2024

PoCIDIF a lansat Ghidul Solicitantului Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță aprobarea prin Ordinul MIPE nr. 968/08.04.2024 a Ghidului Solicitantului Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate, Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate, Prioritate 1 – Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO, Obiectiv specific: OS1.1. Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate.

Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor primite în etapa de consultare publică privind Ghidul Solicitantului Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate 

Categorii de solicitanți eligibili

1. Institutul Național de Dercetare-dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și
Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea (Proiect- Extinderea PESTD, dezvoltarea de aplicații de CD
domeniul tritiului – TRI-Vâlcea);
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – Comoti (ProiectCentrul de cercetări avansate in domeniul sistemelor de propulsie – CCASP);
3. Universitatea Babeș-Bolyai (Proiect – Infrastructură pentru Spectroscopie și Imagistică
de Rezonanță Magnetică la Câmpuri Înalte – INSPIRE);
4. Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN (Proiect- ALFRED –
Etapa 1, infrastructură de cercetare suport: ATHENA (instalaţie de tip piscină pentruexperimente şi teste termohidraulice) şi ChemLab (laborator pentru chimia plumbului).

Bugetul alocat apelului de proiecte

Bugetul prezentului apel este de 21.584.361,31 euro (FEDR+BS), echivalentul a 107.278.592,58 lei din care 18.346.707,11 euro FEDR, echivalentul a 91.186.803,678 lei la cursul inforeuro din luna aprilie 2024, respectiv 1 euro=4,9702 lei/euro.

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere la termen.

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 12.04.2024, ora 10:00.

Mai multe detalii găsiți aici și aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent