Skip to main content

14 septembrie 2023

POCA lansează în consultare publică Ghidul „Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie”

Loading

AM Programul Operațional Capacitate Administrativă lansează în consultare publică Ghidul solicitantului/1148/4/1 (IP28/2023) „Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie”.

Activități eligibile:

Activitatea 1 (obligatorie): Măsuri de sprijin pentru persoanele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare.
Această activitate are în vedere decontarea unei părți din cheltuielile efectuate de statul român pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare.

 

Eligibilitatea solicitantului – Poate solicita finanțare Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – prin direcția de specialitate.

 

Eligibilitatea grupului țintă
Grupul țintă eligibil este alcătuit din gospodării vulnerabile în care locuiesc categoriile de persoane și familii prevăzute în art.3 al OUG 166/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru următoarele categorii:

  • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare;
  • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 

Informații suplimentare aici – https://tinyurl.com/3566dkz6

Share:

asistent
Atlas - Asistent