Skip to main content

18 ianuarie 2024

PNRR lansează în consultare publică ghidul specific „Listarea la bursă a întreprinderilor – Apelul II”

Loading

MIPE lansează în consultare publică Ghidul specific „Listarea la bursă a întreprinderilor – Apelul II” – Componenta 9 – Investiția I3. Apelul va viza acordarea de sprijin financiar nerambursabil întreprinderilor care doresc să emită acțiuni în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București.

Vor putea depune proiecte:

Întreprinderile vizate de măsura de ajutor sunt întreprinderi de orice mărime, cu capital majoritar privat.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 70% din cheltuielile eligibile, în limita a 8% din valoarea subscrierilor la oferta publică inițială primară pentru întreprinderile listate sau, în funcție de piața administrată de Bursa de Valori București pe care se realizează admiterea la tranzacționare:

  • până la valoarea maximă eligibilă de 40.000 euro, echivalent în lei, pentru listările realizate pe Sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (segmentul de piață AeRO);
  • până la valoarea maximă eligibilă de 300.000 euro, echivalent în lei, pentru listările realizate pe Piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

Cererile de finanțare sunt selectate cu condiția îndeplinirii criteriilor administrative și de eligibilitate, precum și a unui punctaj de minim 20 puncte în evaluarea tehnică și financiară. Condițiile care trebuie îndeplinite de un solicitant pentru demararea etapei de contractare pentru o cerere de finanțare evaluată și selectată sunt următoarele:

  1. admiterea la tranzacționare, ulterior derulării unei oferte publice inițiale primare la Bursa de Valori București după primirea Notificării privind admiterea sau respingerea cererii de finanțare sau Deciziei de soluționare a contestației, după caz;
  2. încadrarea în bugetul alocat pentru apelul de proiecte.

Durata implementării unui proiect în urma semnării contractului de finanțare este de 6 (șase) luni. Calendarul orientativ privind apelul de proiecte vizează lansarea apelului de proiecte în luna februarie 2024, cu depunere până în luna mai 2025 sau până la epuizarea bugetului alocat, anunțată pe site-ul MIPE.

Perioada de consultare publică este de 20 de zile începând cu data de 17 ianuarie 2024 iar observațiile și comentariile pot fi trimise la adresa: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro.

 

Sursa: aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent