Skip to main content

06 iunie 2024

PNRR C9/ I3 – A fost lansat Ghidul Solicitantului „Listarea la bursă a întreprinderilor”

Loading

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul solicitantului „Listarea la bursă a întreprinderilor”.

Apelul de proiecte, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, va avea un buget total de 38,27 milioane euro și va fi deschis în perioada 7 iunie 2024, ora 10:00 – 31 mai 2025, ora 23:59.

Valoarea finanțărilor nerambursabile ce pot fi contractate în cadrul apelului este:

  • maxim 70.000 euro pentru listările pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (AeRO);
  • maxim 300.000 euro pentru listările pe Piața Reglementată.

Activități Eligibile:

Prin intermediul apelului de finanțare „Listarea la bursă a întreprinderilor” vor fi sprijinite activitățile întreprinderilor care emit acțiuni noi care sunt admise la tranzacționare în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, fie în urma unei oferte publice inițiale primare, fie în cadrul unui plasament privat, pe oricare dintre piețele administrate: Piața reglementată sau Sistemul multilateral de tranzacționare (segment de piață AeRo).
Sunt sprijinite și întreprinderile care emit acțiuni noi în cadrul unei oferte publice mixte prin care oferă spre vânzare acțiuni noi și acțiuni existente.
Scopul finanțării este acela de a stimula întreprinderile să adere la regulile de admitere la tranzacționare ale Bursei de Valori București, astfel încât să beneficieze cu succes de fonduri de pe piața de capital pe oricare dintre segmentele de piață disponibile, dar și de a crește calitatea guvernanței, de a îmbunătăți transparența și capacitatea de a pregăti strategii sustenabile și pe termen lung, aliniate cu cerințele comunității de investitori.

Activități eligibile în cadrul acestui apel de proiecte se împart în două categorii de activități, după cum urmează:
1. O categorie de activități eligibile constă în activitățile necesare admiterii la tranzacționare a întreprinderilor solicitante, legate de procesul tehnic de atragere de capital. Pentru a fi admise la tranzacționare, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Codului Bursei de Valori București SA – operator de piață reglementată și ale Codului Bursei de Valori București SA – sistem multilateral de tranzacționare , întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– pentru Sistemul multilateral de tranzacționare, întreprinderile trebuie să fie organizate ca societăți pe acțiuni (SA), să aibă capitaluri proprii din ultimul exercitiu financiar sau capitalizare bursieră anticipată de minimum 250.000 euro, precum și un free float de 10% (cel puțin cel putin 10% din acțiuni vor fi în portofoliile investitorilor, disponibile la tranzacționare) sau un minim de 30 de acționari;
– pentru Piața reglementată, capitalul propriu din ultimul exercițiu financiar sau capitalizare bursieră anticipată de cel puțin 1 milion euro, precum și un free float de cel puțin 25% (cel puțin 25% din acțiuni vor fi în portofoliile investitorilor, disponibile la tranzacționare) și un minim de 3 ani de raportare financiară.

2. A doua categorie de activități eligibile constă în activități de servicii de formare profesională pentru angajați, necesară pentru alinierea la cerințele investitorilor din piețele publice de capital.

Activitățile de informare și publicitate ale proiectului finanțat din PNRR sunt activități neeligibile și vor fi suportate de întreprinderea beneficiară. Aceste activități sunt obligatorii și vor respecta Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Rederesare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de Rederesare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare, disponibil la: https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-redresare-si-rezilienta/manual-identitate-vizuala-pnrr/.

 

Informații aici și aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent