Skip to main content

25 iunie 2024

PNRR C7/I11 – A fost modificat Ghidul Solicitantului “Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe”

Loading

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale în calitate de Agenție de implementare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, anunță deschiderea apelului de proiecte aferent Investiției I11. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe, Componenta 7 Transformarea digitală, Operațiunea B. Conectivitate digitală.

Obiectivul acestei investiții vizează asigurarea acoperirii accesului la internet de foarte mare viteză în zonele în care piața nu poate furniza aceste servicii pe cont propriu (sate, inclusiv zone defavorizate). Viteza minimă va fi de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea creșterii acesteia în viitor, iar rețelele vor fi FTTB/Hși/sau 5G.

Tipul apelului de proiecte: Competitiv cu termen limită de depunere.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi de orice dimensiune (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari), inclusiv parteneriate dintre acestea (maxim 1 lider și 2 parteneri), care la data depunerii cererii de finanțare sunt notificate la ANCOM ca furnizori de comunicații electronice de cel puțin 3 ani.

Bugetul apelului este de 94.000.000 euro, respectiv 467.020.200 lei fără TVA (la cursul InforEuro valabil pentru luna martie 2024, de 1 EUR = 4.9683 RON) – finanțare PNRR.

Schema de ajutor de stat și Anexele aferente schemei de ajutor de stat au fost modificate prin Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20852/19.06.2024 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580/21.06.2024 și respectiv, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 bis/21.06.2024.

Ghidul solicitantului  și anexele aferente au fost modificate prin Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr 20853/19.06.2024.

Proiectele vor fi înregistrate pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro în perioada 26.06.2024 – 09.09.2024, conform Calendarului apelului:

  • publicare apel –>26.04.2024
  • lansare apel –>26.06.2024
  • depunere proiecte –> 26.06.2024 – 09.09.2024
  • evaluare, selecție și contractare –> până la 30.10.2024
  • implementare –> până la 31.12.2025

Informații aici și aici


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent