Skip to main content

15 februarie 2024

PNRR C3/S/I.1.A – A fost modificat GS „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”

Loading

MMAP a publicat în Monitorul Oficial nr. 1182 din 28 decembrie 2023 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3256 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I.1.A „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2367/2022 care prevede, printre altele, modificări cu privire la termenele de depunere a documentației tehnico – economică și a devizului general, precum și modificări cu privire la termenul de finalizare a procedurilor de achiziție pentru lucrări și echipamente de către beneficiari, care sunt aplicabile tuturor cererilor de finanțare depuse de solicitanți în cadrul apelului menționat.

 

Astfel:

  1. Cel târziu până la 30 aprilie 2024, beneficiarul trebuie să transmită documentațiile prevăzute la capitolul 4 secțiunea 4.3, subsecțiunea 4.3.13 și la capitolul 5 secțiunea 5.2 subsecțiunea 5.2.1, primul paragraf din Ghidul specific cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar, MMAP poate proceda la rezilierea contractului de finanțare.

 

  1. Cel târziu până la 30 iunie 2024, toate procedurile de achiziții pentru execuția lucrărilor și achiziția echipamentelor care cad în sarcina exclusivă a beneficiarului trebuie finalizate (contracte de achiziție semnate) în caz contrar, MMAP poate proceda la rezilierea contractului de finanțare și la recuperarea sumelor plătite beneficiarului.

 

Prevederile Ordinului amintit se consideră asumate de către beneficiarii care au contracte încheiate în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A pentru subinvestiția „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.

Prevederile devin aplicabile în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3256 din 21 decembrie 2023, dacă respectivele modificări nu au fost denunțate de către beneficiarii contractați, prin notificarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.

Totodată, eventualele solicitări de prelungire a termenelor depuse de beneficiari și înregistrate la MMAP-DGPNRR până la data prezentei Notificări, se consideră finalizate, fără întocmirea de Acte adiționale suplimentare, aplicându-se mutatis mutandis prevederile Ordinului MMAP nr. 3256 din 21 decembrie 2023.

Vă recomandăm să consultați forma consolidată a Ghidului specific la adresa

https://pnrr.mmap.ro/wp-content/uploads/2024/01/Ghid_CAV_Mic_modificat_28_12_2023_termene.pdf.

 

Informații aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent