Skip to main content
Program Educatie DRP

15 aprilie 2024

PNRR C15 – Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot”

Loading


 

 

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15: Educație. Ghidul solicitantului prevede susținerea pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat în unitățile de învățământ ce vor fi selectate spre finanțare.

Regăsiți mai jos:

Prin prezentul apel vor fi finanțate programe-pilot propuse direct de unitățile de învățământ cu nivel de calificare ISCED 0-5 sau de parteneriate formate între unitățile de învățământ.

Planul de pilotare trebuie să vizeze cel puțin două priorități dintre cele menționate mai jos:

  1. Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă și recrutare personal;
  2. Elemente inovative la nivel de curriculum, arii curriculare și programe școlare;
  3. Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor/Metode de evaluare a progresului în dezvoltarea antepreșcolarilor/preșcolarilor;
  4. Metode de autoevaluare instituțională și asigurare a calității;
  5. Dezvoltarea carierei didactice și a managementului școlar;
  6. Incluziunea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu CES în învățământul de masă.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 12 milioane de euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar 198/2023 în septembrie 2023, Ministerul Educației a decis repunerea în consultare a ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot”. Inițial acesta a fost supus consultării publice în perioada 11 iulie – 31 iulie 2022, în conformitate cu legislația în vigoare la momentul respectiv (Legea educației naționale nr. 1/2011).

Observațiile și recomandările celor interesați pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro în perioada 12 – 21.04.2024.

 

Informații aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent