Skip to main content

29 aprilie 2024

PNRR a lansat apelul de proiecte „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”

Loading


 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții publică Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția 9 „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, aprobat prin Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1882/26.04.2024.

Vor fi acordate granturi în pentru activități care sprijină transformarea digitală a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și cresc nivelul de alfabetizare digitală în rândul personalului, astfel:

 • activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziționarea de echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice, etc.), dezvoltarea/achiziționarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc);
 • activități privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor;
 • dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și achiziționarea de echipamente aferente;
 • alte activități privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office), alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației;
 • construirea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 • achiziţionarea serviciilor de dezvoltare/îmbunătățire a unui website de prezentare a ONG-ului;
 • achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” – în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finanţare;
 • achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică (de la furnizori autorizaţi) – activitate eligibilă, inclusiv înainte de semnarea contractului de finanțare;
 • achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
 • activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

Bugetul total din PNRR este de 9 milioane euro, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile (în acest caz, TVA este suportată din bugetul de stat, în conformitate cu art. 13, alin. (1) lit. b) din OUG nr. 124/2021). Bugetul din PNRR este alocat astfel:

a) 4,5 milioane euro din PNRR pentru ONG-uri care desfășoară activitate economică (conform schemă de ajutor de minimis aprobată prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.984/11.04.2024);

b) 4,5 milioane euro din PNRR pentru ONG-uri care nu desfășoară activitate economică.

Indicator cantitativ al țintei 175: număr de 200 contracte finalizate pentru digitalizarea ONG-urilor. Această țintă va fi atinsă prin acordarea de granturi atât ONG-urilor cu activitate economică (cărora li se aplică schema de minimis aprobată prin OMIPE 984/11.04.2024, cu un buget alocat din PNRR de 4,5 milioane de euro), cât și ONG-urilor fără activitate economică (cu un buget alocat din PNRR de 4,5 milioane de euro).

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Calendar orientativ al apelului de proiecte:

 • 29.04.2024 – 16.05.2024 – etapă depunere proiecte;
 • 17.05.2024 – 30.05.2024 – etapă evaluare proiecte;
 • 31.05.2024 – 05.07.2024 – etapă încheiere contracte.

 

Sursa: aici și aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent