Skip to main content

19 aprilie 2024

PNRR: A fost aprobată Schema de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”

Loading


 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență anunță aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, prin Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 984 din 11 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial – aici 

Schema de ajutor de minimis denumită „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale” propune acordarea de granturi pentru transformarea digitală a ONG-urilor care desfășoară activitate economică prin:

    • investiții în infrastructură digitală (infrastructură cloud și servicii digitale operaționale, dezvoltarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar, administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc);
    • creșterea competentelor digitale ale personalului și voluntarilor în furnizarea de servicii la distanță către beneficiari;
    • dezvoltarea de platforme și soluții tip CRM (Customer Relationship Management) dedicate managementului beneficiarilor;
    • achiziția de echipamente (hardware).

Furnizorul schemei de ajutor de minimis va fi MIPE, prin intermediul Direcției Generale Implementare PNRR și Instrumente Financiare – administratorul schemei de ajutor de minimis.

Schema se va aplica pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov).

Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 5,3 milioane euro, echivalent în lei, din care 4,5 milioane euro fonduri nerambursabile finanțate din PNRR și 0,8 milioane euro fonduri de la bugetul de stat (valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în baza schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu art. 13, alin. (1) lit. b) din OUG nr. 124/2021).

Numărul maxim estimat de beneficiari ai schemei de ajutor de minimis este de 180 de organizații neguvernamentale cu activitate economică. Indicatorul calitativ al țintei 175 din PNRR îl reprezintă 200 contracte pentru digitalizarea ONG-urilor. Această țintă va fi atinsă prin acordarea de granturi atât ONG-urilor cu activitate economică (cărora li se aplică prezenta schema de minimis, cu un buget alocat din PNRR de 4,5 mil. euro) cât și ONG-urilor fără activitate economică (cu un buget alocat din PNRR de 4,5 mil. euro).

Ghidul final va viza ambele tipuri de ONG-uri ca beneficiari eligibili, iar valoarea bugetului alocat din PNRR va fi de 9 mil. euro.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent