Skip to main content

Puncte naționale de contact 2014 – 2020

Loading

CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Șos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1 – 1B, Sector 1, București
E-mail: contact.minister@mfe.gov.ro

Website UE

European Solidarity Corps

Corpul European de Solidaritate (CES)

Gestionat în sistem centralizat indirect, prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
Contact AN (anpcdefp.ro)

Website UE

COPERNICUS

Agenția Spațială Română

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București
Email: rosa-hq@rosa.ro
Telefon: +40-213168720 / 21 / 22 / 23
Fax: +40-213128804
Home (rosa.ro)

Website UE

CREATIVE EUROPE (CREA)

Europa Creativă

Ministerul Culturii – Biroul Europa Creativă România

Contact | Biroul Europa Creativă România (europa-creativa.eu)

Website UE

CUSTOMS 2020

Vamă 2020

A.N.A.F. – Direcția Generală de Strategie și Relații Internaționale

Website UE

EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

Website UE

ERASMUS+

Gestionat în sistem centralizat indirect, prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
Contact AN (anpcdefp.ro)
Erasmus Plus

Website UE

Europe for Citizens (EFC)

Europa pentru cetățeni

Ministerul Culturii – Punctul Europa pentru cetățeni România

Europa pentru Cetățeni –  Home (europapentrucetateni.eu)
Unitatea de Management a Proiectului | Ministerul Culturii (cultura.ro)

Website UE

FISCALIS

Ministerul Finanțelor
Biroul Fiscalis / Direcția Generală de legislație, Cod fiscal și reglementări vamale

Website UE

Galileo and EGNOS

Agenția Spațială Română

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București
Email: rosa-hq@rosa.ro
Telefon: +40-213168720 / 21 / 22 / 23
Fax: +40-213128804
Home (rosa.ro)

Website UE

Horizon 2020

ORIZONT 2020

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Email: orizont2020@ancs.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Website UE

Justice Programme (JUST)

Programul Justiție

Website UE

Third Health Programme

Al treilea program în domeniul sănătății

Ministerul Sănătății

Unitatea de implementare a programului
Tel: +4 021 30 72 663
Fax: +4 021 31 21 433

Website UE

LIFE

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Direcția Accesare Fonduri Externe
LIFE | Ministerul Mediului (mmediu.ro)

Website UE

asistent
Atlas - Asistent