Skip to main content

07 ianuarie 2022

Planul de Acțiune al Comisiei Europene pentru stimularea economiei sociale și crearea de locuri de muncă

Loading

În data de 9 decembrie 2021, Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune pentru a sprijini economia socială europeană să prospere, valorificând potențialul său economic și de creare de locuri de muncă, precum și contribuția sa la o redresare echitabilă și favorabilă incluziunii și la tranzițiile ecologice și digitale.

Organizațiile economiei sociale sunt entități care pun scopurile sociale și de mediu pe primul loc, reinvestind cea mai mare parte a profitului lor înapoi în organizație. Există 2,8 milioane de entități ale economiei sociale în Europa care angajează 13,6 milioane de oameni și care oferă soluții la provocările cheie din societățile noastre. Acestea acoperă o gamă variată de sectoare și forme, de la servicii de îngrijire la reciclare, de la cooperative la întreprinderi sociale.

Sprijinul sporit pentru economia socială nu doar creează locuri de muncă, dar permite și organizațiilor să-și sporească impactul social în întreaga Uniune Europeană. Planul de acțiune pentru economia socială, prezentat de Comisie, netezește calea pentru ca organizațiile din economia socială să prospere și să se dezvolte.

Comisia își propune să acționeze în trei domenii:

  1. Crearea condițiilor potrivite pentru ca economia socială să prospere

Cadrul politic și juridic este esențial în crearea mediului potrivit pentru ca economia socială să prospere. Acesta include impozitarea, achizițiile publice și ajutorul de stat, care trebuie adaptate la nevoile economiei sociale. Pentru a aborda aceste aspecte, Comisia va propune o recomandare a Consiliului privind dezvoltarea condițiilor-cadru pentru economia socială în 2023. De asemenea, va publica orientări pentru statele membre privind cadrele de impozitare pentru organizațiile din economia socială și va facilita accesul mai ușor la informații privind ajutorul de stat. Planul de acțiune urmărește, de asemenea, să îmbunătățească bunele practici privind achizițiile publice în domeniu și să promoveze orientarea economiei sociale în afara granițelor UE.

  1. Deschiderea oportunităților pentru ca organizațiile economiei sociale să se poată înființa și extinde

Entitățile economiei sociale ar trebui să beneficieze de sprijin pentru a se înființa și a se dezvolta, precum și pentru a-și recalifica și a-și perfecționa angajații. Pentru perioada 2021-2027, Comisia își propune să-și sporească sprijinul dincolo de cele aprox. 2,5 mld. euro alocate anterior economiei sociale (2014-2020).

Printre alte acțiuni, Comisia va lansa un nou portal al UE pentru economia socială în 2023, pentru a se asigura că actorii din economia socială pot găsi într-un singur loc toate informațiile de care au nevoie cu privire la finanțarea, politicile, formarea și inițiativele UE. De asemenea, va lansa noi produse financiare în 2022 în cadrul programului InvestEU și va îmbunătăți accesul la finanțare. În 2022, Comisia va înființa și un Centru european de competențe pentru inovare socială.

  1. Asigurarea că economia socială și potențialul acesteia sunt recunoscute

Planul de acțiune urmărește să facă economia socială mai vizibilă și să îmbunătățească recunoașterea activității și potențialului acesteia. Comisia va desfășura activități de comunicare subliniind rolul și specificul economiei sociale.

În plus, Comisia va lansa un studiu pentru a colecta date calitative și cantitative pentru a înțelege mai bine economia socială în întreaga UE. De asemenea, va organiza cursuri de formare pentru funcționarii publici pe diverse teme cu relevanță pentru economia socială, va promova economia socială la nivel regional și local prin stimularea schimburilor transfrontaliere și multe altele.

Prin acest Plan de acțiune, Comisia lansează, de asemenea, o „cale de tranziție” pentru a ajuta tranzițiile verzi și digitale ale economiei sociale, în dialog cu autoritățile publice și părțile interesate. Comisia solicită opinii publice cu privire la calea de tranziție printr-un sondaj UE (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TP-P-SE-2022), deschis până la data de 28 februarie 2022.

Sursa: Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs – Employment, Social Affairs & Inclusion – European Commission (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent