Skip to main content

13 decembrie 2023

PIDS lansează apelul noncompetitiv „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul noncompetitiv „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“, aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13))
Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 12.12.2023, ora 16.00, până în data de 28.12.2023, ora 16.00.

Activități Eligibile:
Acest apel finanțează acțiuni care se va adresa persoanelor care se confruntă cu deprivare materială severă, prin acordarea de sprijin material sub formă de tichet social, reprezentând o componentă a programului național „Sprijin pentru România” implementat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022, cu modificările si completările ulterioare și în conformitate cu regulile de eligibilitate ale PoIDS 2021-2027.

Buget: 570.930.000 EUR

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent