Skip to main content

01 septembrie 2021

Peste 90 de milioane EUR disponibile în cadrul primelor cereri ale Programului de lucru pentru Ecosistemele europene de inovare

Loading

Publicat pe 13 iulie 2021

O noutate în cadrul programului Orizont Europa, programul de lucru privind Ecosistemele europene de inovare (EIE) își propune să creeze terenul pentru un ecosistem european de inovare durabil, robust și integrat.

Obiectivul său principal este de a sprijini extinderea companiilor și stimularea inovației pentru a aborda provocări importante.

Apelurile EIE sunt acum deschise pentru depunere și sunt grupate în trei destinații principale: CONNECT, SCALEUP și INNOVSMES.

Apeluri EIE SCALEUP

Acțiunile destinației SCALEUP întăresc conectivitatea rețelei în și între ecosistemele de inovare, accelerează creșterea economică durabilă și promovează leadership-ul feminin în domeniul tehnologiei profunde.

Trei apeluri EIE SCALEUP cu un buget total de 13,75 milioane EUR sunt deschise până pe 10 noiembrie 2021:

HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-01: Extinderea ecosistemelor de accelerare

Scopul este de a stabili noi legături și programe comune între entitățile de accelerare a afacerilor situate în ecosisteme de inovare mai puțin conectate și altele mai dezvoltate situate în regiuni cu performanțe ridicate de inovare. Activitățile desfășurate în cadrul acestui apel vor îmbunătăți calitatea serviciilor de accelerare a afacerii, extinderea rețelei și sprijinul extins oferit întreprinderilor noi.

HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02: Extinderea ecosistemelor tehnologice profunde

Va sprijini dezvoltarea îmbunătățită a ecosistemelor de tehnologie profundă în jurul infrastructurilor paneuropene de cercetare și tehnologie pentru a genera, măsura și implementa tehnologii avansate cu valoare de piață și socială prin dirijarea modalităților de însămânțare a dezvoltării ecosistemelor de inovare în jurul diverselor domenii tehnologice legate de cercetarea pan-europeană și infrastructuri tehnologice.

HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03: Femei TechEU

O inițiativă nouă pentru a combate diferența dintre femei și bărbați, prin sprijinirea femeilor care conduc start-up-uri de tehnologie profundă în primele etape formative ale companiei lor. Women TechEUS oferă coaching și mentorat de primă clasă pentru femeile fondatoare oferite de „Programul de conducere a femeilor” al EIC, precum și sprijin financiar de € 75.000 pentru a-și ajuta afacerea la nivelul următor.

EIE CONNECT

Destinația CONNECT oferă un pachet holistic de acțiuni care încurajează punerea în aplicare a programelor multianuale cofinanțate de activități între statele membre, țările asociate Horizon Europe și regiunile UE. Acesta încurajează includerea mai multor părți interesate din întreaga spirală cvadruplă și stimulează achizițiile inovatoare pentru a ajuta pe piață să adopte soluții inovatoare.

Două apeluri EIE CONNECT cu un buget total de 8 milioane EUR sunt deschise până la 26 octombrie 2021:

HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01: Acțiune pregătitoare pentru stabilirea de programe comune între actorii ecosistemelor de inovare

Acțiunile vor permite autorităților naționale, regionale și / sau locale din statele membre, țările asociate Orizont Europa și / sau regiunile UE responsabile de politicile și programele de inovare să pregătească programe comune multianuale de activități (planuri de acțiune), în cooperare cu întreprinderile private și actorii de cercetare și inovare. Scopul acțiunilor propuse este de a consolida eficiența, capacitățile și interconectarea acestora și de a aborda în comun provocările la nivel european, național, regional și local.

HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-02: Dezvoltarea capabilităților în achizițiile de inovare

Proiectele din acest subiect vor oferi instruire și îndrumare dedicate, schimb de bune practici și consolidarea capacităților necesare pentru a dezvălui potențialul de achiziții inovatoare.

INNOVSMES

Destinația INNOVSMES sprijină Parteneriatul european pentru IMM-uri inovatoare.

Apelul INNOVSMES cu un buget total de 72,8 milioane EUR este deschis până pe 1 septembrie 2021:

HORIZON-EIE-2021-INNOVSMES-01-01: Parteneriat pentru IMM-uri inovatoare

Parteneriatul european pentru IMM-uri inovatoare va ajuta IMM-urile inovatoare să își mărească capacitatea și productivitatea de cercetare și inovare (R&I) și să se integreze cu succes în lanțurile valorice globale și pe piețele noi.

Context

Ca parte a Horizon Europe, UE își propune să creeze ecosisteme de inovare mai conectate, eficiente și mai echitabile pentru a sprijini evaluarea companiilor, a încuraja inovația și a stimula cooperarea între actorii naționali, regionali și locali de inovare.

Ecosistemele de inovare reunesc oameni sau organizații al căror scop este inovarea și includ legăturile dintre resurse (cum ar fi fonduri, echipamente și facilități), organizații (precum instituții de învățământ superior, organizații de cercetare și tehnologie, companii, societăți cu capital de risc și intermediari financiari) , investitori și decidenți politici.

Email:  EISMEA-EU-ECOSYSTEMS@ec.europa.eu

https://eic.ec.europa.eu/news/more-eu90-million-available-under-first-calls-european-innovation-ecosystems-work-programme_en

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent