Skip to main content

22 decembrie 2023

PEO modifică ghidul aferent apelului „Asistență Tehnică“

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene actualizează Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Asistență Tehnică, aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027, Prioritate: 11 „Asistență Tehnică”, Acțiunea: 1. „Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor“, Acțiunea: 2. „Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului“.

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent