Skip to main content

06 martie 2024

PEO lansează în consultare publică GS „Sprijin pentru stimularea ocupării prin furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Sprijin pentru stimularea ocupării prin furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P03 „Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți“, Obiectiv specific: ESO4.1. „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 27.03.2024.

Tipul de apel – Apelurile de proiecte sunt de tip competitiv.

Bugetul alocat apelului de proiecte:
Alocarea financiară a apelurilor de proiecte este de 53.661.765,00 euro (din care 41.000.000,00 euro FSE+), din care:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 43.411.765,00 euro, din care contribuția UE este de 36.900.000,00 euro (85%), iar contribuția națională de 6.511.765,00 euro (15%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 10.250.000,00 euro, din care contribuția UE este de 4.100.000,00 euro (40%), iar contribuția națională este de 6.150.000,00 euro (60%).

Rata de cofinanțare:
Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor, în conformitate cu subcapitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului
Prezentele apeluri vizează furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate pentru persoanele dezavantajate pe piața muncii, prin:

  • servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/ integrare pe piața muncii;
  • programe de formare profesională;
  • servicii de evaluare și certificare a competențelor obținute în contexte informale sau nonformale;
  • furnizarea de servicii de acompaniere socio-profesională, alături de cele de ocupare, pentru categorii de persoane dezavantajate în piața muncii.

 

Grup-ţintă vizat de apelul de proiecte
În cadrul prezentelor apeluri grupul țintă eligibil este format din:
1. Persoane inactive;
2. tineri cu vârsta de peste 30 ani ;
3. șomeri, șomeri de lunga durată, șomeri cu nivel redus de competențe;
4. persoane cu dizabilitati;
5. persoane din comunități marginalizate;
6. persoane din zone rurale care nu sunt ocupate și/sau trăiesc din agricultura de subzistență;
7. persoane cu vârsta peste 55 de ani;
8. persoane aparținând minorităților,
9. persoane eliberate din detenție, într-un termen de cel mult 12 luni calculat de la momentul eliberării din detenție până la momentul intrării în operațiune;
10. refugiați și persoane beneficiare ale unei forme de protecție internațională care au permis de ședere si drept de munca in România.
Persoanele din categoriile de grup țintă de la 4 la 10 sunt eligibile în următoarele condiții

  • fie sunt asimilabile șomerilor, respectiv nu lucrează, sunt apte si disponibile pentru a începe lucrul şi sunt în căutare activă a unui loc de muncă;
  • fie sunt angajate și doresc să-și actualizeze competențele profesionale.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent