Skip to main content
Program Educatie DRP

11 ianuarie 2024

PEO lansează în consultare publică Ghidul solicitantului condiții specifice Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă RECRED

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul solicitantului condiții specifice Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă RECRED, apel de proiecte non-competitiv, finanțat din Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic “, Obiectiv specific ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 31.01.2024.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent