Skip to main content

08 martie 2024

PEO lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului „Competențe digitale pentru piața muncii”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Competențe digitale pentru piața muncii”, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”, Obiectiv specific: ESO4.7. „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)”.

 

Alocarea financiară a apelurilor de proiecte este de 93.198.530,00 euro din care:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 83.823.530,00 euro, din care contribuția UE este de 71.250.000,00 euro (85%), iar contribuția națională de 12.573.530,00 euro (15%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 9.375.000,00 euro, din care contribuția UE este de 3.750.000,00 euro (40%), iar contribuția națională este de 5.625.000,00 euro (60%).

Rata de cofinanțare:
Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor, în conformitate cu subcapitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO.

 

Activităţi eligibile
În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile următoarele activități:
Activitatea 0 – Realizarea analizei de nevoi initiale in vederea identificării necesarului de formare profesională din perspectiva nevoilor pietei muncii (activitate obligatorie);
Activitatea 1 – Evaluarea inițiala a competentelor digitale ale grupului tinta la intrarea in operatiune – activitate relevantă si obligatorie;
Activitatea 2 – Furnizarea de programe de formare profesionala in vederea dobândirii de competențe digitale – activitate relevantă și obligatorie;

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent