Skip to main content

18 decembrie 2023

PEO lansează în consultare publică ghidul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar, apel de proiecte non-competitiv, finanțat din Prioritate: P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație“, Obiectiv specific ESO4.6 „Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) “.

Propunerile si observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 15.01.2024.

 

Sursă aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent