Skip to main content

18 decembrie 2023

PEO lansează în consultare publică ghidul „Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior, apel de proiecte non-competitiv finanțat din Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic “, Obiectiv specific ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.

Propunerile si observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 15.01.2024.

 

Sursă aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent