Skip to main content
Program Educatie DRP

06 iunie 2024

PEO lansează Ghidul Solicitantului „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie”, apel de timp competitiv finanțat din Prioritatea 5 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară, Obiectiv specific: ESO4.6 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+), Tip de acțiune:5.f.2- Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional.

Sistemul informatic MySMIS2021 se deschide în data de 11.06.2024, ora 16.00, până în data de 10.09.2024, ora 16.00.

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent