Skip to main content

08 iulie 2024

PEO a publicat Corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”, aferent Programului Educație și Ocupare 2021-2027,  apel – non-competitiv finanțat din Prioritatea P08 – „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“, Obiectiv specific: ESO4.5. Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+), Acțiunea: 8.e.1 Optimizarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a politicilor publice privind formarea profesională și de anticipare a nevoilor de competențe în IPT la nivel de sistem, Acțiunea 8.e.2. Crearea și aplicare unui mecanism privind asigurarea calității învățării la locul de muncă și certificarea rezultatelor învățării în formarea profesională inițială pentru a crește relevanța calificărilor pentru piața muncii; Acțiunea 8.e.5. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT, în corelație cu dinamica pieței muncii (competențe verzi, digitale schimbări tehnologice și structurale), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cele provenind din grupuri vulnerabile.

Documente:

Ordinul MIPE nr. 4133/05.07.2024

Sursa aici și aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent