Skip to main content

26 septembrie 2023

PEO: A fost actualizat Ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendumla Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”, aferent Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritate: 4 Antreprenoriat și economie socială, Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului.

 

Sursa: Oportunități UE și MFE

Share:

asistent
Atlas - Asistent