Skip to main content
Program Educatie DRP

26 septembrie 2023

PEO: A fost actualizat Ghidul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații“

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendumla Ghidul solicitantului – condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații“, aferent Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“.

Sursa: Oportunități UE și MFE

Share:

asistent
Atlas - Asistent