Skip to main content

29 mai 2024

PDD publică Ghidul solicitantului – condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul energiei pentru 3 apeluri

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (AM PDD), publică Ghidul solicitantului – condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul energiei – Prioritatea 4 – Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 4.3. – Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice, Acțiunea 4.4. – Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă și Acțiunea 4.5 – Sisteme și rețele inteligente de energie, în vederea lansării apelurilor de proiecte.

Pot depune proiecte următoarele categorii de solicitanți:

– unitățile administrativ-teritoriale – pentru proiecte de tip A;

– unitățile administrativ-teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz/solar – pentru proiecte de tip B;

– operatorii de transport și distribuţie energie electrică, după caz – pentru proiecte de tip C.

 

Ghidul reglementează trei apeluri de proiecte și anume:

Apelul: Actiunea 4.3. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice

Cod SMIS apel: PDD/218/PDD_P4/OP2/RSO2.1/PDD_A11

Apelul: Actiunea 4.4. Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva privind energiei din surse regenerabile (UE) 2018/2001[1], inclusiv cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în aceasta

Cod SMIS apel: PDD/213/PDD_P4/OP2/RSO2.2/PDD_A12

Apelul: Acțiunea 4.5 – Sisteme și rețele inteligente de energie

Cod SMIS apel: PDD/221/PDD_P4/OP2.

 

Sursa: aici, aici, aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent