Skip to main content

28 septembrie 2023

PDD lansează în consultare publică Ghidul „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – etapizate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), lansează în consultare publică Ghidul pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – etapizate.

Prin prezentul ghid se lansează apel de proiecte necompetitiv cu termen limită de depunere, iar bugetul alocat este de 101,295 milioane euro.

Activități eligibile:

  1. Management (PM) a siturilor Natura 2000 și a Planurilor de acțiune (PA) pentru specii, ținându-se cont de ordinea cronologică a declarării acestora, prioritate având PM ale siturilor aflate în arealul proiectelor de infrastructură aflate în pregătire – proiecte etapizate
  2. Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000/planurile de acțiune pentru specii – proiecte etapizate
  3. Îmbunătățirea ecosistemelor degradate prin proiecte identificate in POIM, care vizează activități cu potențial de stocare a carbonului (ex. cursurile râurilor, zone umede, tronsoane degradate de râu, păduri, diversificarea habitatelor riverane), precum și asigurarea conectivității ecologice – proiecte etapizate

 

 

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent