Skip to main content

25 septembrie 2023

PDD lansează în consultare publică Ghidul „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor de apă şi apă uzată etapizate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), lansează în consultare publică: Ghidul pentru sprijinirea proiectelor de apă şi apă uzată etapizate finanțate în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027.

 

Prin prezentul ghid se lansează un apel necompetitiv bazat pe listă de proiecte preidentificate, iar bugetul este 819,11 (FEDR) 168,88 (FC) (supracontractare -2.457,35 (FEDR) 506,66 (FC)).

Activități eligibile

Pentru acțiunile sprijinite prin prezentul ghid mai sus menționate se pot finanța următoarele activități eligibile orientative, fără a fi însă limitative:

 • Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării;
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
 • Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apa;
 • Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a facilitaților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe;
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;
 • Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;
 • Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;
 • Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare;
 • Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție, înființare/extindere sisteme de telegestiune, echipamente întreținere rețea canalizare, etc.;
 • Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc

 

Activități ne-eligibile

Categoriile de activități ne-eligibile sunt cele care contribuie la realizarea obiectivelor de investiție aferente proiectul, dar care:

 1. nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate și conformitate a activităților în corelare cu prevederile prezentului ghid,
 2. nu se încadrează în activitățile eligibile specifice fondului din care este cofinanțat PDD (FEDR si FC), respectiv prezentului apelul de proiecte,
 3. nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate cu privire la apelul de proiecte

 

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent