Skip to main content

22 decembrie 2023

PDD lansează apelul pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – etapizate

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) publică: Ghidul Solicitantului – Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor dedicate conservării biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – etapizate, pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027, Prioritatea 2 – Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate, Obiectivul Specific RSO2.7 – Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, Acțiunea 2.1 – Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu și Acțiunea 2.4 – Continuarea proiectelor de biodiversitate etapizate din POIM în PDD, Apeluri: PDD/175 – Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – Proiecte etapizate, respectiv Apel PDD/192 – Îmbunătățirea ecosistemelor degradate – Proiecte etapizate, aprobat prin OMIPE nr. 6210/ 22.12.2023.

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite prin prezentul ghid sunt cele care fac obiectul etapei a doua a proiectelor și se referă la:

A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar:

– Elaborarea studiilor pentru monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară;
– Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
– Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management / planurilor de acțiune.

B. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin):

– Măsuri pentru menținerea şi îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară, inclusiv reconstrucția ecologică a ecosistemelor de pe suprafața ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
– Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară;
– Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.);
– Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
– Alte tipuri de măsuri similare, prevăzute în planurilor de management / planurilor de acțiune.

C. Îmbunătățirea ecosistemelor degradate prin proiecte care vizează activități cu potențial de stocare a carbonului (ex. cursurile râurilor, zone umede, tronsoane degradate de râu, păduri, diversificarea habitatelor riverane), precum și asigurarea conectivității ecologice:
– Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate.

 

Data deschiderii: 05 ianuarie 2024 10:00
Data închiderii: 31 martie 2024 10:00

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent