Skip to main content

17 ianuarie 2024

PDD lansează apelul „Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor – proiecte etapizate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), publică Ghidul solicitantului Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027, Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Prioritatea 2 Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate și Prioritatea 3 – Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor.

 

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite prin prezentul ghid sunt cele care fac obiectul etapei a doua a proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020 și se referă la următoarele categorii:

A. Prioritatea 1 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul specific RSO2.5. Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor
A.1 Investiţii pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei astfel încât să se poată răspunde cerințelor de monitorizare și raportare, inclusiv prevederilor noii DAP, prin care se includ noi parametri de calitate și noi cerințe minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă
A.2 Pregătirea proiectelor de investiții de apă și apă uzată

B. Prioritatea 1 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul specific RSO 2.6 Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
B.1 Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere asigurării tranziției spre economia circulară, în conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD/PGDMB, prin investiții complementare investițiilor finanțate prin PNRR precum si din alte surse de finantare.
B.2 Consolidarea capacității instituționale a MMAP (inclusiv în parteneriat cu alți actori din sector) pentru continuarea implementării măsurilor de guvernanță prevăzute în PNGD și a ANRSC pentru dezvoltarea capacității de reglementare a politicii tarifare la nivel național
B.3 Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2021-2027 și post 2027
C. Prioritatea 2 Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate, Obiectivul specific RSO 2.7 Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

C. Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor

D. Prioritatea 3 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor, Obictivul specific RSO 2.4 Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice
D.1 Managementul principalelor tipuri de risc identificate în PNMRD
D.2 Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc

Buget – 518.990.000 EUR

Beneficiari eligibili:
MMAP, ADI prin OR finanțați prin POS M/POIM, ADI prin Consiliile Județene/primăriile de sector, ADI prin Consiliile Județene/primăriile de sector, ANAR, ANM, IGSU, STS.

Informații suplimentare aici și aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent