Skip to main content

21 august 2023

PCIDIF lansează în consultare publică ghidul pentru digitalizarea în educație

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.2: E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor Digitalizarea în educație, Prioritate 2 – Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri, Obiectiv specific: RSO1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

 

Solicitant eligibil: Ministerul Educației

Bugetul prezentului apel este de 168.780.765 euro.

Activități eligibile:

 • Activități premergătoare depunerii proiectului;
 • Realizare documentație depunere proiect. Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic;
 • Activități în implementare;
 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului;
 • Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului. Dezvoltarea, implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 • Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare, integrare și punere în funcțiune atât pentru produsele hardware, cât și pentru cele software;
 • Activități de informare și publicitate: derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului;
 • Activități de management de proiect coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc., după caz);
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale), tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei și testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;
 • Activități pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, în conformitate cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.

 

Pot fi consultate informații suplimentare la adresa următoare – https://shorturl.at/hilrM

Share:

asistent
Atlas - Asistent