Skip to main content

24 noiembrie 2023

PCIDIF lansează în consultare Ghidul aferent Acțiunii 3.1 – Creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantuluiaferent Acțiunii 3.1 – Creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării, Măsura 1 – Dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu pentru valorizarea culturii în scopul dezvoltării sustenabile locale și incluziunii sociale, Prioritatea 3 – Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural, Obiectiv specific: RSO4.6. Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

Bugetul prezentului apel este de 20.003.176 euro. Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 11,92%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 88,08%).

Activități eligibile:
Obiectivul acestei Măsuri este dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu pentru valorizarea culturii în scopul dezvoltării sustenabile locale și incluziunii sociale.
Pentru compensarea lipsei de informații centralizate despre patrimoniu, se are în vedere popularea bazei de date dezvoltate în cadrul Acțiunii 2.2 din cadrul PoCIDIF cu informații de înaltă calitate, relevante și actualizate privind patrimoniul din România.
În sectorul cultural, digitalizarea reprezintă un factor de stimulare a creativității, de democratizare a actului de cultură, de internaționalizare a ofertei culturale și de promovare a operatorilor culturali. Nivelul redus al investițiilor în digitalizarea sectorului cultural fost resimțit puternic începând cu perioada pandemiei.
În cadrul acestei Măsuri se vor realiza, spre exemplu, activități de tipul: realizării de inventariere și documentare digitală a patrimoniului, digitizării unor monumente de diferite tipuri, reunirii informațiilor disponibile doar pe hârtie și răspândite în diferite instituții și cele rezultate din inventarierea și documentarea digitală a patrimoniului cultural imobil, dezvoltarea de noi instrumente inovatoare pentru creșterea vizibilității patrimoniului, și anume o hartă turistică cu monumente, etichete plasate pe monumente cu coduri QR care vor direcționa vizitatorul către platformă, precum și alte tehnologii sau instrumente media VR pentru noi moduri de a povesti și de a interacționa etc. Totodată, se vor realiza acțiuni de dezvoltare a capacității comunităților locale de a înțelege patrimoniul ca resursă pentru dezvoltare economică, bunăstare socială și favorabilă incluziunii.

Măsura 1 din cadrul Acțiunii 3.1 vizează utilizarea tehnologiei pentru a crea cunoștințe relevante despre patrimoniu, impactul, adaptarea, rezistența acestuia, și pentru a îmbunătăți conservarea digitală, folosind scanarea 3D și alte instrumente digitale. Se vor dezvolta competențe pentru comunități de valorificare a patrimoniului pentru creșterea calității vieții și dezvoltarea durabilă locală.

Informații suplimentare aici.

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent