Skip to main content

01 septembrie 2023

PCIDIF lansează Ghidul solicitantului- Acțiunea 2.3 Transformarea digitală a administrației publice prin adoptarea tehnologiilor avansate

Loading

Prioritate: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri
Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin Ordinul MIPE nr. 3289/31.08.2023
– Apelul este necompetitiv, cu depunere la termen
– Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 06.09.2023 ora 10.00
– Data și ora închiderii apelului de proiecte 30.09.2024, ora 23.59

Forma de sprijin:

  • Finanțarea se acordă sub formă de grant, în baza contractelor de finanțare semnate între OIPSI, în calitate de unitate contractantă și ADR

Bugetul alocat apelului de proiecte:

  • Bugetul prezentului apel este de 60.000.000 euro (FEDR +BS) din care 45.000.000 euro FEDR, respectiv 221.886.000 lei (FEDR+BS) la cursul infoeuro din luna august 1 euro=4,9308.

Eligibilitatea solicitanților

  • solicitanți eligibili: Autoritatea pentru Digitalizarea României

Parteneri eligibili:

  • Autorități/Instituții publice – instituții, entități cu care ADR va încheia acorduri de parteneriat

Activități eligibile de bază:

  • Activitatea de bază constă în furnizarea de servicii de analiză și procese de afaceri pentru dezvoltarea de aplicații digitale aferente serviciilor publice noi/ îmbunătățite semnificativ în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Durata proiectului: Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 48 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 48 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

Ghid: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/08/dfab029c59a0db88606519559d03aec5.7z

Share:

asistent
Atlas - Asistent