Skip to main content

01 septembrie 2023

PCIDIF lansează Ghidul solicitantului- Acțiunea 2.2.1 Măsura 3 „Dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data”

Loading

Prioritate: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri
Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 3288/31.08.2023
– Apelul este competitiv, cu depunere continuă.
– Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 06.09.2023 ora 10.00
– Data și ora închiderii apelului de proiecte: 31.12.2024 ora 23.59.59

Forma de sprijin:

  • Finanțarea se acordă sub formă de grant, în baza contractelor de finanțare semnate între ADR-OIPSI, în calitate de unitate contractantă și beneficiarii care au îndeplinit condițiile de la pct. 8.5 și 8.9.1

Bugetul alocat apelului de proiecte:

  • Bugetul prezentului apelului este de 26.684.706 euro (FEDR+BS) din care 20.000.000 euro FEDR, respectiv 131,576,948.34 lei (FEDR+BS) la cursul infoeuro din luna august1euro=4,9308 lei.

Categorii de solicitanți/ parteneri eligibili:

  • Autorități/Instituții publice centrale

Activități eligibile:

  • Activitatea de bază constă în dezvoltările suplimentare necesare platformei naționale de date publice (data.gov.ro) pentru implementarea cerințelor Directivei PSI prin adăugarea de noi funcționalități, etc.

Durata proiectului:

  • Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

Ghid: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/08/de989094f1c8f01867c0c9daf0d89785.7z

Share:

asistent
Atlas - Asistent