Skip to main content

01 septembrie 2023

PCIDIF lansează Ghidul solicitantului – Acțiunea 2.2.1 Măsura 2 „Creșterea nivelului de interoperabilitate al sistemelor informatice din administrația publică (AP) prin crearea unui sistem standardizat, interconectat și digital, încurajând reutilizarea informațiilor și a serviciilor”

Loading

Prioritate: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri
Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 3287/31.08.2023
– Apelul este necompetitiv, cu depunere la termen.
– Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 05.09.2023 ora 10.00
– Data și ora închiderii apelului de proiecte 30.09.2024 ora 23:59

Informații generale Program:

  • Se urmărește digitalizarea extinsă a tuturor interacțiunilor administrative cu cetățenii, persoanele juridice pentru instaurarea unei e-guvernări depline și de care vor beneficia cetățenii indiferent de tipul de serviciu public pe care îl accesează, indiferent de rezidență sau tipul de instituție sau autoritate publică cu care interacționează.

Forma de sprijin:

  • Finanțarea se acordă sub formă de grant, în baza unui contract de finanțare semnat între OIPSI, în calitate de unitate contractantă și ADR, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile.

Bugetul alocat apelului:

  • Bugetul prezentului apel este de 33.355.882 euro (FEDR+BS) din care 25.000.000 euro FEDR, respectiv 164.471.182,97 lei (FEDR+BS) la cursul info-euro din luna august: 1 euro=4,9308

Solicitant eligibil:

  • Autoritatea pentru Digitalizarea României

Parteneri eligibili:

  • Autorități publice, instituții publice

Eligibilitatea activităților

  • Activitatea de bază: Creșterea nivelului de interoperabilitate al sistemelor informatice din administrația publică

Durata proiectului:

  • Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

Ghid: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/08/1e614a97480b89d9971cc5e34435eb55.7z

Share:

asistent
Atlas - Asistent