Skip to main content

05 septembrie 2023

PCIDIF lansează Ghid aferent Acțiunii 1.2 – Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează ghidul aferent Acțiunii 1.2 – Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic.

 

Apelul este necompetitiv, cu depunere la termen. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte este de 90 zile de la deschiderea apelului în MySMIS2021.

Proiectele prioritare predefinite ce vor fi depuse în cadrul prezentului apel sunt:
1. HUB Român de Hidrogen și Noi Tehnologii – RoHydroHUB
2. Platforma Națională de Tehnologii pentru Semiconductori – PNTS
3. Centrul de Studii Avansate asupra Sistemelor Fluviu-Mare – DANUBIUS-RO
4. Infrastructura europeană – demonstrator cu tehnologie a reactoarelor rapide răcite cu plumb – ALFRED
5. HUB Român de Inteligență Artificială – HRIA

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 542.700.000 euro, respectiv 2.675.945.160 lei1 din care:

➢FEDR – 406.749.846 euro, respectiv 2.005.602.139 lei;
➢Buget de Stat –135.950.154 euro, respectiv 670.343.021 lei

Proiectele sprijinite în cadrul prezentului apel sunt sistemice, cu acoperire națională, atât din perspectiva efectului de spill over (propagare) a rezultatelor, cât și prin prisma domeniilor de specializare inteligentă în care acestea se încadrează, identificate la nivel național prin procesul de descoperire antreprenorială și menționate în SNCISI 2022 – 2027. Prin urmare, aceste proiecte nu vizează o anumită categorie de regiuni, ci vizează întreg teritoriul național.

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent