Skip to main content

19 iulie 2023

PCIDIF – 25 milioane euro pentru digitalizarea IMM-urilor

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH)”.

Centrul European de Inovare Digitală/ Hub-ul European de Inovare Digitală (EDIH) reprezintă un instrument conceput la nivel european de către Comisia Europeană pentru a sprijini în mod cât mai eficient transformarea digitală a economiilor și societăților europene. EDIH-urile reprezintă eco-sisteme de firme/asociații și alte organizații care au ca obiectiv să ofere sprijin, în special prin furnizarea de servicii, pentru IMM-urile, Autoritățile Publice Locale (APL) și pentru alte instituții care doresc să se transforme digital, dar întâmpină diferite dificultăți sau probleme în acest proces, de la lipsa de finanțare până la lipsa de know-how.

Acțiunea va permite furnizarea de servicii IMM-urilor/ Autorităților Publice Locale (APL) și altor instituții, pentru a aborda provocările digitale și pentru a îmbunătăți procesele de afaceri/ producție, produsele/ serviciile care utilizează tehnologii digitale. Obiectivul este de a impulsiona în mod decisiv digitalizarea economiei naționale, în special a IMM-urilor care, conform statisticilor prezentate în raportul DESI, se află printre cele mai puțin digitalizate la nivel european aproape pe toate dimensiunile transformării digitale în întreprinderi.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați paginile Oportunități și AM PCIDIF.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent