Skip to main content

22 iulie 2023

PAT lansează primul apel de proiecte aferent Priorității 1 „Asigurarea funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor”

Loading

Programului Asistență Tehnică lansează primul apel aferent Priorității 1 “Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor”. Apelul este deschis în sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ din data de 19 iulie și va fi închis la data de 31 decembrie 2023, ora 23:59 , fiind un apel cu depunere continuă, necompetitiv.

Prin intermediul priorității 1 ”Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea PO” se acordă sprijin pentru gestionarea și implementarea eficientă a fondurilor UE prin:

  • asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin asigurarea motivării personalului;
  • sprijin logistic pentru coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor.

Grupul țintă este format din structurile implicate în:

  • coordonarea și controlul fondurilor 2021-2027 (FEDR, FSE+, FC, FTJ – în cazul FTJ numai din perspectiva elementelor orizontale ale sistemului de management și control);
  • gestionarea PO 2021-2027: POAT, POS, PODD, POCIDIF;
  •  închiderea PO 2014-2020: POIM, POC, POAT, inclusiv POR și POCA;
  • finalizarea implementării:POIM, POC, POAT;
  •  închiderea PO 2007-2013: POS CCE și POS Mediu;
  • procesul de pregătire a perioadei de programare post-2027.

Suma totală alocată Priorității 1 este de 573.236.366,00 euro, din care FEDR 254.169.243,00 euro.

Toate informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea cererilor de finanțare sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent