Skip to main content

03 ianuarie 2024

PAT lansează două ghiduri în consultare publică

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Asistență Tehnică 2021-2027 a lansat vineri, 29 decembrie 2023, în consultare publică două ghiduri:

Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

Solicitanți eligibili:

autoritățile de management pentru PoAT, PoS, PoDD și PoCIDIF și organismele intermediare pentru PoS, PoDD și PoCIDIF ;
instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul Fondurilor UE 2014-2020, respectiv, 2021-2027 (FEDR, FSE+, FC, FTJ – în cazul FTJ numai din perspectiva elementelor orizontale ale sistemului de management și control);
instituțiile care asigură finalizarea implementării şi închiderea PO 2014-2020: POIM– mediu și energie și POC, POAT, POR și POCA;
instituțiile care asigură închiderea PO 2007-2013: POS CCE și POS Mediu;
instituțiile implicate în procesul de pregătire a perioadei de programare post-2027;
instituții care sprijină sistemul de coordonare, gestionare și control al fondurilor UE 2021-2027 și 2014-2020.
Bugetul alocat este de 271.621.771 euro.

Acțiuni eligibile:

Sprijin în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor;
Informare și comunicare;
Sprijin pentru întărirea parteneriatului;
Sprijin pentru întărirea capacității de evaluare și realizarea evaluărilor AP și PO;
Sprijin SMIS și asigurare echipamente TIC;
Pregătirea perioadei post-2027;
Instruire;
Măsurile pentru consolidarea capacității administrative.
Tip apel de proiecte: cu depunere continuă, proiectele putând fi depuse spre finanțare începând cu data lansării/deschiderii apelului de proiecte. Apelul de proiecte se deschide în MySMIS2021 în termen de 3 zile după publicarea Ghidului Solicitantului aprobat și se va închide la data de 31 decembrie 2027, ora 17:00.

 

Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC,FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Solicitanți eligibili:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit;
AM/OI pentru PoS, PoDD, PoCIDIF, PoAT 2021-2027;
AM POAT 2014-2020, AM POIM, AM/OI POC, AM POR și AM POCA (pentru închiderea POR 2014-2020 și POCA);
STS, SRI.
Bugetul alocat este de 573.236.366 euro.

Activități eligibile:

asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin asigurarea motivării personalului;
sprijin logistic pentru coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor.
Tip apel de proiecte: cu depunere continuă, proiectele putând fi depuse spre finanțare începând cu data lansării/deschiderii apelului de proiecte. Apelul de proiecte se deschide în MySMIS2021 în termen de 3 zile după publicarea Ghidului Solicitantului aprobat și se va închide la data de 31 decembrie 2024, ora 17:00.

Eventualele observații/recomandări privind la documentele supuse consultării publice pot fi transmise până la data de 12 ianuarie 2024, la adresa de e-mail: secretariat.dgatpe@mfe.gov.ro.

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent