Skip to main content

17 decembrie 2023

Pactul verde european – Revizuirea Directivei privind eficiența energetică a clădirilor

Loading

Deputații europeni și Președinția spaniolă a Consiliului au convenit asupra revizuirii
Directivei privind performanța energetică a clădirilor, care vizează reducerea substanțială a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a consumului de energie în sectorul construcțiilor din UE până în 2030. Revizuirea propusă urmărește neutralitatea climatică până în 2050. De asemenea, urmărește renovarea mai multor clădiri și îmbunătățirea schimbului de informații privind performanța energetică. Toate clădirile noi ar trebui să aibă emisii zero începând cu 2030; clădirile noi ocupate sau deținute de autoritățile publice ar trebui să aibă emisii zero începând cu 2028. Statele membre vor putea ține cont de potențialul de încălzire globală pe ciclul de viață al clădirii, care include producția și eliminarea produselor pentru construcții.

Pentru clădirile rezidențiale, statele membre vor trebui să pună în aplicare măsuri pentru a asigura o reducere a energiei primare medii utilizate cu cel puțin 16% până în 2030 și cu cel puțin 20 până la 22% până în 2035. 16% clădiri nerezidențiale cu cele mai proaste performanțe din statele membre ar trebui renovate până în 2030 prin cerințe minime de performanță energetică. De asemenea, până în 2033 cele 26% clădiri cu cele mai proaste performanțe.

Dacă sunt adecvate din punct de vedere tehnic și economic, statele membre ar trebui să implementeze progresiv instalații solare în clădirile publice și nerezidențiale, în funcție de dimensiunea acestora, și în toate clădirile rezidențiale noi până în 2030. Statele membre vor adopta măsuri de decarbonizare a sistemelor de încălzire și de eliminare treptată a combustibililor fosili în încălzire și răcire, în vederea eliminării treptate a cazanelor pe combustibili fosili până în 2040, respectiv măsuri de încetare a subvenționării cazanelor de sine stătătoare pe combustibili fosili începând cu 2025. Clădirile agricole și clădirile de patrimoniu pot fi excluse din noile reguli, în timp ce țările UE pot decide excluderea clădirilor protejate pentru merite arhitecturale sau istorice, a clădirilor temporare, bisericilor și lăcașurilor de cult.

Sursă – https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231204IPR15651/energy-efficiency-of-buildings-meps-strike-deal-with-council
Sursă foto: © ReCheck

Share:

asistent
Atlas - Asistent