Skip to main content

09 decembrie 2023

Pactul verde european – Propunere de lege a UE împotriva criminalității ecologice

Loading

Președinția Consiliului și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la o propunere de lege a UE care ar îmbunătăți investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de mediu. Noua directivă are ca scop stabilirea unor reguli minime privind definirea infracțiunilor și sancțiunilor penale pentru a proteja mai bine mediul, înlocuind directiva anterioară din 2008, definește infracțiunile de mediu mai precis și adaugă noi tipuri de infracțiuni de mediu. De asemenea, armonizează nivelul sancțiunilor pentru persoanele fizice și, pentru prima dată, pentru persoanele juridice din toate statele membre ale UE. Consiliul și Parlamentul European au convenit să mărească numărul de infracțiuni care există în prezent în temeiul dreptului penal al UE de la 9 la 18. Noile infracțiuni includ traficul de lemn, care este o cauză majoră a defrișărilor în unele părți ale lumii, reciclarea ilegală a componentelor poluante ale navelor și încălcări grave ale legislației privind substanțele chimice. Criminalitatea împotriva mediului este una dintre cele mai profitabile activități criminale organizate din lume și are un impact major nu numai asupra mediului, ci și asupra sănătății umane.

 

Sursă – https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/16/environmental-crime-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/

Share:

asistent
Atlas - Asistent