Skip to main content

31 august 2021

O politică comercială asertivă: măsurile de apărare ale UE împotriva practicilor comerciale neloiale au rămas eficiente în 2020

Loading

Comunicat de presă 30 august

Sistemul de protejare a întreprinderilor din UE împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și a subvențiilor a continuat să funcționeze bine în 2020 datorită modurilor robuste și inovatoare ale UE de a utiliza instrumentele de apărare comercială (TDI), în ciuda provocărilor practice prezentate de pandemia COVID-19. Aceasta face parte din noua strategie comercială a Comisiei Europene, prin care UE ia o poziție mai asertivă în apărarea intereselor sale împotriva practicilor comerciale neloiale.

La sfârșitul anului 2020, UE avea în vigoare 150 de măsuri de apărare comercială, în conformitate cu nivelurile de activitate din anii precedenți, cu o creștere a numărului de cazuri depuse spre sfârșitul anului 2020. În plus, pentru prima dată, Comisia a abordat un nou tip de subvenție acordat de țări terțe sub forma unui sprijin financiar transfrontalier care a reprezentat o provocare serioasă pentru companiile din UE.

La sfârșitul anului 2020, cele 150 de măsuri de apărare comercială pe care UE le-a pus în aplicare – cu 10 mai mult decât la sfârșitul anului 2019 – includeau 128 de măsuri antidumping, 19 antisubvenții și 3 măsuri de salvgardare.

În 2020, Comisia a lansat:

  • 15 anchete, comparativ cu 16 în 2019 și au impus 17 măsuri provizorii și definitive, comparativ cu 15 în 2019;
  • 28 de recenzii, comparativ cu 23 din anul precedent.

Cel mai mare număr de măsuri de apărare comercială ale UE se referă la importurile din:

  • China (99 de măsuri);
  • Rusia (9 măsuri);
  • India (7 măsuri);
  • Statele Unite (6 măsuri).

Abordarea noilor tipuri de subvenții

În 2020, Comisia și-a consolidat acțiunea împotriva subvențiilor acordate de țări terțe. În special, Comisia a impus taxe compensatorii asupra sprijinului financiar transfrontalier acordat de China companiilor deținute de China care fabrică țesături din fibră de sticlă și produse din fibră de sticlă cu filament continuu cu sediul în Egipt pentru export către UE.

Aceasta înseamnă că, pentru prima dată, Comisia a abordat subvențiile transfrontaliere acordate de o țară întreprinderilor situate într-o altă țară pentru exporturile către UE.

Sprijinirea și apărarea exportatorilor din UE care se confruntă cu investigații de apărare comercială pe piețele de export

Importanța monitorizării acțiunilor de apărare comercială întreprinse de țările terțe a fost din nou evidentă în 2020. Numărul măsurilor de apărare comercială în vigoare de către țările terțe care afectează exportatorii din UE a atins cel mai înalt nivel de când Comisia a început această activitate de monitorizare, cu 178 măsuri în vigoare. În plus, numărul cazurilor inițiate a crescut și în 2020, cu 43 față de 37 din anul precedent.

Accent puternic pe monitorizare și aplicare

S-a concentrat din nou asupra monitorizării măsurilor în vigoare în 2020, inclusiv modificări ale practicilor de supraveghere pentru a asigura eficacitatea continuă a instrumentelor de apărare comercială. Aceasta a implicat, de asemenea, autoritățile vamale, industria UE și, în anumite cazuri, Oficiul European Antifraudă (OLAF). Continuându-și eforturile de abordare a cazurilor în care exportatorii au încercat să evite măsuri, Comisia a inițiat trei investigații anti-eludare în 2020 și a finalizat cinci astfel de investigații în cursul anului, în care măsurile au fost extinse în patru cazuri pentru a aborda și importurile din țări terțe în care s-a constatat transbordarea să fi avut loc.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4481

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent