Skip to main content

02 septembrie 2021

Noul Observator European al Impozitelor pentru a sprijini lupta împotriva abuzului fiscal

Loading

La 1 iunie, Comisia Europeană a anunțat lansarea Observatorului fiscal european: un nou laborator de cercetare pentru a ajuta la lupta UE împotriva abuzului fiscal.

Finanțat de Uniunea Europeană, Observatorul fiscal va sprijini elaborarea politicilor UE prin cercetări, analize și schimburi de date de ultimă generație. Observatorul va fi pe deplin independent în desfășurarea cercetărilor sale, informând în mod obiectiv factorii de decizie politică și sugerând inițiative care ar putea contribui la o mai bună abordare a evaziunii fiscale, evitării fiscale și planificării fiscale agresive.

În iulie 2020, Comisia a adoptat un pachet fiscal cu un buget de subvenție UE în valoare de 1,2 milioane EUR pentru 2020-21 pentru aprofundarea cercetării privind evitarea impozitelor, evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă și pentru a consilia factorii de decizie ai UE în consecință. Finanțat de Uniunea Europeană, Observatorul fiscal va sprijini elaborarea politicilor UE prin cercetări, analize și schimburi de date de ultimă generație. Observatorul va fi pe deplin independent în desfășurarea cercetărilor sale, informând în mod obiectiv factorii de decizie politică și sugerând inițiative care ar putea contribui la o mai bună abordare a evaziunii fiscale, evitării fiscale și planificării fiscale agresive.

Condus de profesorul Gabriel Zucman și cu sediul la Școala de Economie din Paris, Observatorul fiscal va fi o sursă de noi idei pentru combaterea evaziunii fiscale și o referință internațională pentru studiul impozitării într-o lume globalizată.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/new-european-tax-observatory-support-fight-against-tax-abuse-through-cutting-edge-research_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent