Skip to main content

08 septembrie 2021

Noua strategie de securitate și sănătate în muncă într-o lume în schimbare a muncii

Loading

Sănătatea și securitatea la locul de muncă este o mare responsabilitate, pentru angajatori, pentru lucrători și pentru autoritățile publice. De la începutul Comunității Economice Europene a fost unul dintre elementele de bază ale politicii sociale. Mai întâi pentru a proteja lucrătorii, dar și pentru a crea standarde comune.

Acest cadru se bazează pe principiul 10 al Pilonului european al drepturilor sociale, care afirmă că „Muncitorii au dreptul la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității lor la locul de muncă”. Importanța sănătății și securității la locul de muncă a fost subliniată atât în ​​Declarația de la Porto semnată de liderii UE, cât și în Angajamentul social de la Porto semnat de instituțiile UE, partenerii sociali și societatea civilă. Cu toate acestea, în ciuda acestui progres, au existat încă peste 3.300 de accidente mortale în UE în 2018.

Noul cadru strategic de securitate și sănătate în muncă are trei obiective principale:

  1. Anticiparea și gestionarea schimbărilor în noua lume a muncii, în special gândindu-ne la impactul tranzițiilor digitale, ecologice și demografice;
  2. Îmbunătățirea prevenirii accidentelor și bolilor profesionale;
  3. Pregătirea sporită pentru orice potențiale crize viitoare de sănătate.

Comisia va pregăti până la sfârșitul anului 2022 o inițiativă la nivelul UE referitoare la sănătatea mintală la locul de muncă. De asemenea, va dezvolta proceduri de urgență și îndrumări pentru implementarea rapidă a măsurilor în viitor, în strânsă cooperare cu actorii din domeniul sănătății publice.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_3296

Share:

asistent
Atlas - Asistent