Skip to main content

07 septembrie 2021

Noua cerere de propuneri pentru proiecte de interes comun în cadrul CEF Energy

Loading

Noua cerere de propuneri abordează studii și lucrări pentru proiecte de interes comun (PCI) în domeniul infrastructurii energetice trans-europene și va fi deschisă până la 19 octombrie.

O zi cu informații virtuale pentru a prezenta apelul, pentru a explica contextul politic și pentru a informa despre cererea și procesul de evaluare are loc pe 14 septembrie.

Comisia Europeană lansează astăzi o nouă cerere de propuneri pentru proiecte cheie de infrastructură energetică transfrontalieră ale UE incluse pe lista a patra a Uniunii de proiecte de interes comun (PCI), care urmează să fie cofinanțate prin subvenții în valoare de 785 milioane EUR din bugetul UE. Acesta este primul apel pentru PCI în conformitate cu noile reguli ale Conectării Europei (CEF), programul european de sprijin pentru infrastructura transeuropeană. Atunci când a stabilit noul buget CEF-Energie pentru perioada 2021-2027, în valoare de 5,83 miliarde EUR, UE a recunoscut rolul cheie de abilitare pe care îl joacă infrastructura energetică în Acordul verde european și tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Programul de lucru adoptat în august prevede finanțare de 2,4 miliarde EUR pentru proiecte cheie de infrastructură energetică europene pentru perioada 2021-23. Apelul CEF Energy de astăzi pentru PCI va fi deschis până la 19 octombrie 2021. Odată ce cererile au fost evaluate, este probabil ca o decizie de atribuire să fie adoptată la începutul anului 2022.

Pentru a solicita finanțare în cadrul CEF-Energy (subvenții pentru studii sau lucrări), proiectele trebuie mai întâi să facă parte din cea mai recentă listă de PCI, pe care Comisia o adoptă la fiecare doi ani. Pentru a fi definite ca un PCI, proiectele trebuie să aibă un beneficiu semnificativ pentru cel puțin două țări ale UE și trebuie să crească competitivitatea, să sporească securitatea energetică a UE și să contribuie la durabilitate. Asistența financiară acordată în cadrul CEF Energy își propune să maximizeze valoarea adăugată a acesteia către decarbonizare.

În cadrul noului buget al UE pentru 2021-2027 – sau Cadrul financiar multianual – noul sistem CEF introduce o nouă fereastră pentru proiectele transfrontaliere de energie regenerabilă în domeniul energiei regenerabile, cu o alocare de până la 15% din bugetul CEF sub rezerva adoptării pieței. Un prim apel pentru astfel de proiecte (sub formă de studii de prefezabilitate) va fi lansat în a doua jumătate a lunii septembrie.

O zi de informații CEF Energy va avea loc pe 14 septembrie 2021 cu privire la cererea de propuneri pentru PCI.

https://cinea.ec.europa.eu/news/new-call-proposals-projects-common-interest-under-cef-energy-2021-09-07_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent