Skip to main content

10 iulie 2024

Nota de clarificare a prevederilor Ghidului Solicitantului„Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate” și Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 1: Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv – proiect etapizate

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Nota de clarificare a prevederilor Ghidului Solicitantului „Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate”, Prioritate 1: Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR), Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate și a Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 1: Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv – proiect etapizat – apel 2, Acțiunea 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor – 2.2.1: E-guv în administrația/instituțiile publice, Prioritate: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri, Obiectiv specific: RSO1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent